Кланси стейдж …отвъд идеята за консултиране

Нашият стандарт:

Европейският стандарт за качество EN16114описва задачите, насоките за оценка и ключовите фази в процеса на предоставяне на консултантски услуги.

Нашата водеща услуга:

Оценка на фирмената функционалност и ефективност  Какви са ресурсите на Вашата организация, за безконфликтно въвеждане на планирани промени 
Доколко ефективно и пълноценно използвате човешкия капитал

Нашите клиенти:

bosch
siemens
sopharma
office1superstore
oriflame

Услуги

Обучение на служителите

Участниците в обученията имат реална възможност за изява на лидерските си качества. Търси се ефективно и бързо сработване при лимитирани ресурси, с осъзнаване значимостта на екипната работа. Отработват се практически казуси за усъвършенстване на комуникативните и професионални умения.

Развитие на мениджъри

През последните десетгодини промяната се превърна в единствената устойчива характеристика на бизнеса и пазара. Компаниите са изправени пред предизвикателството да функционират в своебразен хаос. Всичко това изисква нови умения в управлението, както и много бързо адаптиране на нагласите и разбиранията на цели генерации служители.

Оценка на служителите

Оценката на професионалните и лидерски качества, уменията за справяне, ангажираността с целите на компанията, лоялността и мотивираността, дава възможност на мениджмънта да предвижда необходимите действия и ресурси за справяне с все по-динамичните изисквания на пазара....

Коучинг
.

Мениджмънт коучингът вече е водеща бизнес услуга, със значимо въздействие върху управлението и развитието на корпоративните организации. Водещи компании посочват, че ползването на коучинг услуги може да коригира дефицити на мениджмънта в различни области....